OplevKorsør_Gode Strande

Gode strande

Korsør har en masse gode badestrande. Både børne- og handicapvenlige.

Ceres Stranden (ligger i forlængelse af ”Stranden ved Alhøjvænget”)

Ceres Stranden er en sydvestvendt strand i Korsørs sydlige bydel. Selve stranden er en sandstrand med grønt engareal, som byder på to badebroer, en beachvolley bane og det Blå Flag. På strandarealet er der desuden bålplads, borde og bænke og info-tavle. Der foretages badevandsmålinger fra maj til september. Stranden ligger desuden tæt på by og supermarked og har busstoppested tæt på Kjærsvej. Man kommer til stranden Ceresvej, Egholmvej eller fra cykel-/gangsti fra Korsør Lystskov til Grønningen. For enden af Ceresvej er der p-pladser med toiletter. Korsør Frømandsklub og Korsør Windsurfing har klubhus og aktiviteter på stranden.

 

Korsør (Stranden ved Alhøjvænget)

Korsør Strand er en sydvestvendt strand i Korsørs sydlige bydel. Stranden er af sand og beliggende i fredelige omgivelser nær Korsør Lystskov. Der foretages med jævne mellemrum målinger af badevandskvaliteten. Der er adgang til stranden ad trappe fra p-pladsen for enden af Alhøjvej. Herfra er der udsigt til Stigsnæs, Agersø og Omø.

Strandvejen Strand (ligger på Strandvejen)

Strandvejen Strand er en bystrand med sand og grønsvær.

Der findes ingen faciliteter, men stranden benyttes en del og rummer et potentiale eventuelt i forbindelse med nærrekreativt område for Pier bebyggelsen i de gamle færgelejer.

 

Strandvejen Strand var indtil Storebæltsbroens åbning stærkt påvirket af dønninger fra Storebælt-færgernes indsejling og udsejling fra færgelejerne.

 

 

Stranden ved Værftet (ligger ved Jægersvej)

Stranden er en sydvestvendt strand i Korsørs nordlige bydel. Stranden er af varierende karakter med sand og sten, men også et grønt område med borde og bænke. Der er tendens til tangophobning.

Der forefindes en badebro på stedet.

 

I strandkanten ved Jægersvej og Søvænget kan man iagttage flere gamle stumpe pælefelter. Disse udgør sidste rester af vulkanværftets byggebeddinger.

 

 

Frølunde Fed

Frølunde fed ligger i det nordlige kystområde ved Korsør. Herfra er der en skøn udsigt til Storebæltsbroen. Stranden er en god og børnevenlig sandstrand med en smal bræmme af sten i vandkanten og derefter sandbund. Fiskemulighederne er gode, og stranden har desuden bålplads, parkeringsplads og toilet. Man kommer til stranden fra Broholmvej via p-pladsen eller fra vejene i sommerhusområdet.

Knivkær Strand / Svenstrup Strand

Knivkær Strand er en nordvendt strand, som er beliggende i Korsørs nordlige kystområde. Herfra kan I opleve en helt utrolig udsigt til Storebæltsbroen. Stranden er børnevenlig med badebro og byder på en god sandstrand med kystskrænt op mod P-pladsen og en smal stenbræmme i vandkanten. Stranden har også en beachvolley-bane. På P-pladsen er der toilet og info-tavle. Man kommer til stranden fra Svenstrup Strandvej.

Stranden er tildelt Blå Flag

 

 

Granskoven strand

Granskoven Strand ved byder på fin sandstrand med et stort grønt område mellem digerne.

Der er sjældent opskyllet tang på strandbredden, ligesom der i badevandet aldrig har været tegn på dårlig vandkvalitet. Begge dele skyldes den store vandudskiftning, der finder sted netop ved denne strand. Der findes en rig variation i almindelige strandplanter.

Find vej: hvis du søger efter adressen Revvej 175, så kommer du til stranden.

Stranden er tildelt Blå Flag.

Musholm Bugt Strand

Stranden er en smal sandstrand stort set uden grønsvær og er beliggende nedenfor kystskrænten, der er udpeget som bevaringsværdig kystskrænt. Denne kystskrænt er ynglested for et stort antal digesvaler.

Stranden er ofte den foretrukne strand i området til aftenbadning på grund af aftensolen. Der er adgang ad stier fra P-pladser både ved Tårnborgvej og Muskelsvindfondens Feriecenter.

Der er legeplads for kørestolsbrugere ved feriecenteret og gode stisystemer fra centeret til omgivende natur. Langs stien fra P-plads til stranden er der en fin bevoksning af bl.a. Havtorn og Gyvel.

Stranden er tildelt Blå Flag

Skovstranden Korsør Lystskov

Dansk Handicapforbund udpegede sidst i 1990’erne Skovstranden som et egnet sted for en kommunal handicapstrand, og der blev opført handicaptoilet, kørestier og køreramper.

Denne strand er en rigtig skovstrand, hvor der hersker fred og idyl. Der er adgang til stranden fra P-plads i den sydlige del af Korsør Lystskov.

Skovstranden er udpeget som en af Danmarks særligt bevaringsværdige kystskrænter.

Quistgårdsvej Strand

Området benyttes meget af kørestolsbrugere fra nærliggende institutioner, der nyder udsigten over Storebælt. Desuden er det grønne areal indrettet som opholdsplads for kørestolsbrugere og sammenhængende med handicaptilgængelig sti langs Storebælt samt nabo til plejecenter og sygehus. Strækker sig fra Langelandsvej til Thersvej.

Der er omklædningsrum og badebro for vinterbadere.

Skræntudskridninger har gennem tiden opdelt strandstrækningen i mindre stykker.

© 2016 OplevKorsør. All rights reserved.