OplevKorsør_Park og skov

Park og skov

Korsør har en stor dejlig lystskov og en masse flotte byparker.

 

Korsør lysskov

Korsør Lystskov er overvejende gammel bøgeskov på 130 ha med et rigt dyre- og planteliv. Skoven rummer flere historiske minder, hvilket flere dysser og høje vidner om, og er et yndet værested for byens borgere og gæster. Korsør Lystskovs afmærkede ture bruges flittigt af aktive sportsfolk, motionister og glade skovtursgæster.

Skoven har desuden en "Hundeskov", hvor hundeejere kan slippe deres hund løs i en aflukket indhegning. Hundeskoven i Korsør Lystskov er opdelt i to – en lille og en stor indhegning. Hundeskoven er beliggende mellem Runddyssen og Langdyssen.

 

Tårnborgparken & Korsør Golf Klub

I Korsør findes en af landets smukkeste golfbaner med både 9 og 18 hullers baner. Banen ligger i udkanten af Korsør i den gamle Tårnborg Park med en blanding af kuperet terræn, skov og søer med en storslået panoramaudsigt over Korsør. Man kan nyde synet ud over Korsør Nor til den smukke historiske Tårnborg Kirke og ikke mindst til Storebæltsbroen.

Tårnborgparken ligger i Korsørs nordlige del mellem beboelseskvartererne i byen og Korsør Nor. Parken ligger i nordøstlige afgrænsning af Korsør by og danner overgangen mellem den bebyggede by og det åbne land.

Lovsøanlægget

Lovsøanlægget er beliggende i den sydlige del af Korsør by mellem Skovvej og Kjærsvej. Lovsøanlægget ligger som eneste grønne område mellem Korsør Lystskov og den indre del af byen.

Parken fremstår som et stort sammenhængende grønt græsareal med tre søer og mange store fuldkronede træer. I parken er anlagt brede grusstier, busketter og et staudebed på skråningen ned til den største sø. I 2006 er der etableret en bro til øen i den største sø med opholdsplads på øen. I parken findes yderligere en legeplads og i den nordøstlige del findes en frokoststue for kommunens gartnere. Som en særlig attraktion kan der opleves sumpskildpadder i den midterste sø.

 

Birkemose anlægget

Birkemoseanlægget ligger, som en af Korsør bys vigtige parkområder, i Halsskov. Selve anlægget er ikke synligt fra de omgivende veje, og ligger som en grøn oase i byen. Anlægget ligger fladt og har to søer placeret centralt i parken. Anlægget omgives af et ældre villakarter. Der er fire indgange til anlægget - to fra Birkemosevej, en fra Revvej og en fra Halsskov Tværvej. Halsskov Kirke som en del af parken i det nordøstlige hjørne.

I anlægget finder man en legeplads og en spejderhytte.

Byparken

Byparken ligger på det gamle jernbaneterræn i Korsørs nordlige bydel mellem Tårnborgvej og Dyrehovedgårds Allé. Parkens areal er 17 ha.

Byparken strækker sig fra den nordlige del af Korsør og helt ind i

byens centrum - i Halskov. Her er lunde af bøg, eg, fuglekirsebær og frugtlunde.

Parken rummer mange forskellige aktivitetsmuligheder. Her er skatepark, motionsoase, cirkus og festplads.

 

 

© 2016 OplevKorsør. All rights reserved.