OplevKorsør_Seværdigheder

Seværdigheder

Hvad kan du se af seværdigheder i Korsør?

Her er et overblik over de mest besøgte steder!

Fæstningen

I Korsørs gamle bydel findes ved den gamle indsejling til havnen, et fæstningsanlæg, som går helt tilbage til 1100-tallet. Det store røde tårn står stadigvæk i sin fulde højde og er synligt langt omkring. Bag voldgraven kan man også se en af de store magasinbygninger opført i 1600-tallet. Bygningen huser i dag By og Overfartsmuseet om Korsør og den nedlagte Storebæltsoverfart.

 

I 'Kommandantboligen', et træbeklædt bindingsværkshus fra 1720’erne, og den tilbyggede havnemesterbolig fra 1884 findes Lokalhistorisk Arkiv for Korsør og omegn. Du er velkommen til at kigge indenfor på arkivet. Det er her, du kan finde svar på spørgsmål om din egn, din slægt, dit hus - og en hel masse andre spørgsmål om den lokale historie.

Isbådehuset/Revhuset

Revhuset, som ligger på Halskov Rev lige neden for Storebæltsbroen, er bygget i 1830, til brug for isbådestation, posthus, kro og varmestue for personalet. Christian IV oprettede det danske postvæsen, men først i 1784 opførtes det første, nu forsvundne posthus på Halsskov Rev. Det blev kærnen i en omfattende bebyggelse i forbindelse med isbådetransporten fra revodden til Knudshoved på Fyn. Af disse bygninger er nu kun to bevaret.

Nuværende Revhus, der fejlagtigt har navnet ""Christian IVs Hus"", er opført 1838 og rummede værelser til rejsende og søfolk samt rum til post og passagergods. Isbådehuset blev opført af DSB i 1884 og benyttet helt frem til 1940'erne under de strenge isvintre. Korsør Kommune købte i efteråret 1997 huset tilbage, og benyttes i dag af Syd- Vestsjællands Jagtforening, Korsør Lystfiskerforening og Vestsjællands Modelskibsklub.

Det gamle færgeleje

Halsskov-Knudshoved var en bilfærgerute over Storebælt mellem Halsskov på Sjælland og Knudshoved på Fyn. Ruten blev indviet 27. maj 1957.

 

Samtidig åbnede to nyanlagte motorveje, der forbandt de nye færgelejer med hovedlandevejen, hhv. mellem Halsskov og Vemmelev (9,8 km) og mellem Knudshoved og Hjulby (5,4 km). Før rutens etablering blev biler fragtet over med jernbanefærgerne på ruten Korsør-Nyborg, men kapaciten var blevet for lille, og især om sommeren var der store køer.

 

Den sidste færge på ruten sejlede 14. juni 1998, hvor den faste vejforbindelse over Storebælt blev indviet.

Den gamle station

Korsør Banegård er på alle måder et pompøst bygningsværk tegnet af Heinrich Wenck i 1905. Den første danske jernbanestrækning, der gik mellem København og Roskilde, blev indviet i 1847, og i 1856 blev banestrækningen ført videre til Korsør.

Da jernbaneforbindelsen via tunnelen til Sprogø og videre over lavbroen til Nyborg blev taget i brug i 1997, blev sporene på Korsør Havn brækket op, og den gamle banegård, der blev fredet i 1992, gennemgik en omfattende renovering både indvendig og udvendig.

 

Korsør Banegård fremstår i dag som et flot eksempel på tidligere tiders markante byggerier, hvor der ikke blev sparet på detaljerne, de eksklusive byggematerialer og udsmykningen i form af gesimser, tårne, kviste og sandstensudsmykninger.

Langdysse, Korsør Lystskov

Langdyssen ligger i det sydøstlige hjørne af Korsør Lystskov.

Den kan dateres til yngre stenalder, ca. 4000 år før Kr. Langdyssen er afgrænset af 64 randsten. Centralt er placeret et kammer, bestående af tre bæresten med en overligger; denne bærer dog præg af at været boret og delvist bortsprængt. Hele dyssen er 40 m lang.

Bomhuset

Korsørs gamle accisebod ligger ved Nankes Plads og bliver til daglig kaldt Bomhuset. Det blev erhvervet af Korsør kommune i 1968, efter at det blev brugt som iskiosk.

 

Man ved ikke helt hvornår Bomhuset i Korsør blev bygget, men flere ting tyder på 1838-39. Det er gulkalket, næsten kvadratisk med front ud mod gaden. Facaden har en overdækning, der hviler på 4 doriske søjler. Murværket afsluttes af en hvidkalket gesims, samt den gulkalkede skorsten er med til at give den lille bygning en fin balance.

 

 

Korsør Miniby

Det er målet at bygge Korsør, som den så ud i 1875 - og engang i fremtiden præsentere den i et anlæg med havn, gader, stræder og

bygninger.

Indtil da vil byen, der omfatter den vestlige gamle bydel, kunne ses ved Flådestationen på Sylowsvej.

Husene, der bygges i målestok 1:10, bygges på værkstedet på Lilleøvej 8a.

 

www.korsoerminiby.dk

 

 

Ting- og arresthus

Det gamle Ting- og Arresthuset i Korsør. Huset stod færdigt i 1851 og har gennem årene fungeret som tingstue, byrådssal og som arresthus. Faktisk har der været politi i bygningen i hele perioden frem til 2008, hvor de i forbindelse med politireformen flyttede ud af bygningen.

 

I dag bruges stedet som selskabslokale og til dagskonferencer.

 

Halskov Kirke

Halskov Kirke er en moderne kirke fra 1968. Den er tegnet af arkitekten Holger Jensen, der har adskillige nyere kirker bag sig. Stilen er enkel med røde mursten, lyst fyrretræ, sorte indramninger og et stort lysindfald.

 

Kirkerummet er kvadratisk og intimt. Kirken rummer desuden en lille og en stor mødesal, konfirmandstue, kontorer samt diverse faciliteter.

Skt. Povls Kirke

Kirken ligger på Kirkepladsen i den sydlige bydel, og er bygget i 1871.

Skt. Povls Kirke er en bykirke, placeret i det gamle centrum af Korsør. Den tilknyttede kirkegård ligger ved Nankes Plads i den modsatte ende af Algade. Kirkegården, der er fælles med Halsskov bydel, er et besøg værd, den ligger helt ud til Storebælt og har en anseelig størrelse.

 

Kirkerummet er stort, smukt og lyst med store lysekroner samt et ophængt skib.

Skt. Povls Kirke holder mange arrangementer såsom koncerter og foredrag, udover messe om søndagen og udvalgte helligdage. Ved mindre arrangementer anvendes sognegården "Skt. Gertruds Hus", der også ligger på Kirkepladsen.

 

 

Tårnborg kirke

Tårnborg Kirke, beliggende ved nordøstsiden af Korsør Nor ca. 6 km fra Korsør, stammer fra omkring år 1200, da den blev bygget i forbindelse med den kongelige fæstning Tårnborg, der lå på ca. 100 m. vest for kirken. I dag er der kun en høj tilbage.

 

Kirken mistede betydning i årene 1350-1425, da fæstningen blev revet ned og flyttet til det nuværende Korsør.

 

Kirken er i dag sognekirke for Tårnborg Sogn..

© 2016 OplevKorsør. All rights reserved.